RAZEM DLA BRANŻY!

3 lipca 2019 roku miało miejsce ważne wydarzenie.

Spotkaliśmy się w szerokim gronie przedstawicieli branży instalacyjnej, by zastanowić się nad przyszłością i bolączkami branży. Program spotkania, jego przebieg, dyskusja, oscylowały wokół nurtujących nas wszystkich pytań:

  1. Jak zachęcić młodzież do wyboru zawodu w branży instalacyjnej ?
  2. Jak wesprzeć szkoły branżowe i doradców zawodowych ?
  3. Jakie regulacje rynkowe mogą pomóc w rozwoju branży w tym likwidacji szarej strefy ?

Inicjatorami spotkania byli Paweł Kaczmarek (OSFIS), Robert Przywitowski (BISAN), Konrad Fleśman (Międzynarodowe Targi Poznańskie). 

Co ustaliliśmy oraz jak przebiegało spotkanie przedstawiamy w poniższym tekście.

Cieszy nas, że zaproszenie przyjęło liczne grono reprezentujące różne środowiska branży instalacyjno – serwisowej: przedstawiciele firm Gebo, BISAN, Jeremias, RUG Riello Urządzenia Grzewcze, Międzynarodowych Targów Poznańskich, członkowie wspierający Wilo Polska oraz Galmet,  a także Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI oraz środowisko inżynierów reprezentowane w osobie pana Adama Masłowskiego.  Gościem specjalnym była pani Anna Deran – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Ale od początku.


Na wniosek OSFIS Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował  seminarium informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji  – nowe wyzwania, nowe możliwości dla biznesu” prowadzone przez ekspertów IBE.

Program seminarium przewidywał w dwóch pierwszych modułach wprowadzenie do ZSK oraz przedstawienie kluczowych procesów, instytucji i narzędzi funkcjonujących w systemie. Ostatni moduł poświęcony został projektowaniu nowych modeli biznesowych w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji.

W drugiej części naszego spotkania wspomniana wcześniej Pani Anna Deran zaprezentowała sposób działania stowarzyszenia dekarzy i podzieliła się swoim doświadczeniem w pracy na rzecz rozwoju branży dekarskiej.  Szeroka i pełna ekspresji prezentacja Pani Anny pokazała nam, jak w ich branży świetnie, ponad podziałami, współpracują ze sobą fachowcy, producenci i hurtownie.  Robią to w imię wspólnego celu, jakim jest promocja zawodu dekarza oraz podnoszenie wiedzy i standaryzacji usług w ich zawodzie. Tempo rozwoju, ilość projektów i inicjatyw, zaangażowanie członków w działalność Stowarzyszenia budzą szczery podziw i stanowią źródło inspiracji. Wystarczy wspomnieć, że stowarzyszenie dekarzy posiada 5 tysięcy członków i 20 oddziałów terenowych.

Nasze spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ zapoczątkowało dialog branżowy w odniesieniu do dynamicznie rozwijającej się przecież branży. Deklarację o konieczności dalszej współpracy oraz konieczność przejścia do konkretnych działań złożyli zarówno przedstawiciele producentów, dystrybucji jak i instalatorów.

W trakcie dyskusji nakreśliliśmy priorytety i wstępną kolejność działań. Nam jako Stowarzyszeniu uczestnicy spotkania powierzyli przygotowanie propozycji projektów, jakie można wdrożyć w najbliższych tygodniach i miesiącach. W następnych już spotkaniach będziemy pracować nad kształtem i formą tych działań, a także szeroko informować całe środowisko branżowe.

Po tym spotkaniu wiemy, że przed nami wiele pracy, ale  jesteśmy pewni, że jest to możliwe, ponieważ zebrało się grono silnych, wpływowych i zdeterminowanych partnerów branżowych, którzy chcą #RAZEM DLA BRANŻY opracować projekty społeczne, edukacyjne i branżowe. Wierzymy, że będą przyłączać się następni i nasze działania nabiorą dużego ogólnopolskiego rozpędu.  Ta wspólna inicjatywa ma przecież przyczynić się do promocji naszego zawodu wśród młodzieży, a więc zapobiec narastającym niedoborom na rynku pracy, a to leży w interesie każdego z nas.

Wszystkim obecnym na seminarium serdecznie dziękujemy za aktywny udział i możliwość wymiany doświadczeń oraz rozpoczęcie działań.