OSFIS bez składek członkowskich! Co się jeszcze zmieniło?

Udostępnij w swoich social mediach

Facebook
LinkedIn

Tylko ciągły rozwój może gwarantować, że instalatorzy – właściciele firm będą mogli z większym powodzeniem prowadzić swoją działalność. Musimy, nie ma innego wyjścia, rozwijać się, zdobywać nową wiedzę i doświadczenie.

Naszym zadaniem jako Stowarzyszenia jest wspieranie przedsiębiorstw wykonawczych w lepszym funkcjonowaniu  na polskim rynku poprzez:

  • partnerstwo z producentami
  • współmierny udział w benefitach rynku
  • rozwój działalności w oparciu o współpracę

Efekty naszych działań już są widoczne. Inicjujemy wydarzenia i akcje, w których udział bierze środowisko producentów, zasiadamy do wspólnego stołu rozmów, by przedstawić nasze postulaty i oczekiwania. Nasz głos staje się coraz bardzie słyszalny.

Wierząc, że razem możemy więcej, chcemy konsekwentnie powiększać nasze grono o nowych członków, dlatego zdecydowaliśmy się na odważne zmiany, które przedstawiamy poniżej:

  1. Decyzją Walnego Zgromadzenia składki członkowskie oraz opłata wpisowa zostały zniesione. „Likwidujemy składki członkowskie, gdyż nikt nie lubi przymusu. Zauważyliśmy, że są niepotrzebną barierą. Zależy nam na tym, by osoby pracujące w zawodzie mogły podkreślić i wyrazić swoją tożsamość zawodową i społeczną” –  podsumowuje Prezes Zarządu Paweł Kaczmarek.

Pozostawiamy jednak możliwość wspierania Stowarzyszenia poprzez dobrowolną opłatę w formie „cegiełki”.

  1. Od września nowi członkowie mogą przystąpić do OSFIS na nowych zasadach. Po wypełnieniu formularza i przyjęciu uchwały przez Zarząd, nowo przyjęty członek otrzyma darmowy pakiet składający się z elektronicznego certyfikatu, dokumentacji RODO dla firm instalacyjnych, wzoru umowy o roboty instalacyjno – budowlane, możliwości przystąpienia do programu testowania produktów i urządzeń Partnerów współpracujących OSFIS.
  1. Dla zainteresowanych będzie możliwość zamówienia materiałów przydatnych w pracy instalatora (druki samokopiujące)  oraz gadżetów promocyjnych i odzieży z wzorami nawiązującymi do naszej branży  (koszulek, czapek sportowych).

Ponadto już teraz możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie będziemy realizować szereg projektów adresowanych do instalatorów:

  • Program AMBASADOR – współpraca z producentami w obszarze  testowania produktów i urządzeń Partnerów współpracujących z OSFIS
  • Darmowa odzież dla młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu w firmach zrzeszonych w OSFIS
  • Portal OSFIS – platforma o rozbudowanych funkcjonalnościach dostępnych dla instalatorów, nauczycieli, uczniów, producentów i związane z tym możliwości promocji i realizacji nowych projektów
  • Opieka prawna jednej, wyspecjalizowanej kancelarii

Jeśli chcesz być w centrum tego, co robimy, a zarazem mieć wpływ na rozwój branży dołącz do nas już dziś – https://zawodmozliwosci.pl/dolacz-do-stowarzyszenia/