Cele i działalność OSFIS

Połączyliśmy siły

My, właściciele firm instalacyjnych i serwisowych, powołaliśmy to Stowarzyszenie  w trosce o dalszy rozwój naszych firm jak i z myślą o poprawie funkcjonowania polskiego rynku instalacyjnego.

Naszym celem jest dążenie do systematycznych i głębokich zmian, które pozytywnie wpłyną na całą branżę instalacyjną.

Jako pierwsza w Polsce korporacja firm instalacyjnych i serwisowych, działająca w imieniu swoich członków, będziemy zabiegać o uwzględnienie naszych potrzeb, oczekiwań oraz zasad traktowania fair play wśród pozostałych uczestników branży.

Z jeszcze większą determinacją chcemy oczyścić własne środowisko, dążąc do profesjonalizacji, eliminowania szarej strefy oraz wyznaczenia standardów prowadzenia firmy.

Wszystkie te działania podyktowane są potrzebą, rozwoju naszych firm,  osiągnięcia godnych zarobków i cywilizowanych warunków funkcjonowania. Tak by prowadzenie działalności w tej branży było nie tylko opłacalne, ale także dawało możliwość budowania trwałych i silnych przedsiębiorstw.

Pora na zmiany

Wzorem innych krajów uważamy, że nadeszła pora by skonsolidowane środowisko firm instalacyjnych i serwisowych rozpoczęło dyskusję i prace nad kształtem branży instalacyjnej.

W tym celu, reprezentując słyszalny i znaczący głos polskich instalatorów i serwisantów podejmujemy partnerską rozmowę z producentami, sieciami handlowymi oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Szanse na zmianę sposobu funkcjonowania sektora usług w naszej branży są bardzo realne i możliwe do przeprowadzenia w stosunkowo krótkim czasie.

Wpłynie to na podniesienie standardu świadczonych usług ale też na nasze zarobki, które są determinantem rozwoju przedsiębiorstw.

Jak zmienimy branżę

Jako Stowarzyszenie rozpoczynamy konkretn działania w celu regulacji branży. Do tego przedsięwzięcia potrzebna jest nasza integracja ale także wola i chęć porozumienia wielu środowisk a mianowicie:

 • Wykonawców
 • Handlowców
 • Producentów
 • Ubezpieczycieli
 • Jednostek Certyfikujących

Inicjatywa podjęcia działania wychodzi od nas – firm wykonawczych, które tworzą OSFIS.

Chcemy w ten sposób wzrastać jako organizacja tworzona przez elitarny coraz większy krąg firm, które zamiast narzekać podejmują wyzwanie.

Działania jakie podejmujemy podzieliliśmy na następujące  etapy:

 • Zdefiniowanie problemów i patologii branży
 • Zbadanie rozwiązań panujących na innych rynkach w krajach europejskich
 • Wypracowanie rozwiązania modelu polskiego, „Polska Instalacja”
 • Powołanie komisji łączonej ( wykonawcy, producenci, dostawcy, ubezpieczyciele) Wypracowanie wspólnego stanowiska i metod działania.
 • Wdrożenie postanowień.
 • Wspólna ofensywa informacyjna we własnych środowiskach.
 • Kampania informacyjna dla społeczeństwa.
 • Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Powyższe działania, konsekwentnie i systematycznie  doprowadzą nas do wprowadzenia regulacji, metod i zwyczajów, które będą uwzględniały interesy firm usługowych.

 

Partnerstwo z Producentami i Handlowcami

Wyższy poziom współpracy.

Stowarzyszenie stwarza nowe możliwości w zakresie  współpracy producentów ze środowiskiem firm wykonawczych. Uważamy, że potrzebny jest wyższy, partnerski poziom relacji łączący marki producenckie z firmami wykonawczymi i serwisowymi.

Przeczytaj o tym więcej na stronie Producenci i Hydraulicy

Innowacje w Firmach

Mijające lata pokazują, że mimo wzrostu sprzedaży produktów przez producentów, wprowadzania i umacniania się kolejnych marek i technologii na polskim rynku, ciągłego wzrostu PKB, wzrostu konsumpcji, statystyczna polska firma instalacyjna ma określone trudności z systematycznym rozwojem. Często nie wychodzi poza schemat samozatrudnienia obawiając się o wzrost kosztów, a także nie widząc perspektyw dalszego rozwoju działalności. Za taki stan rzeczy odpowiadają zarówno wewnętrzne bariery jak i bezpośrednie otoczenie biznesowe.

Dlatego też Stowarzyszenie to także sposób na wytworzenie innowacji, które w realny sposób wpłyną na sposób funkcjonowania firm na wielu płaszczyznach.

Przeczytaj o Tym więcej na stronie Zostań jednym z nas

Skontaktuj się z nami. Kliknij tutaj