O Stowarzyszeniu

Pierwsze Takie Stowarzyszenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS powstało z inicjatywy garstki firm działających w kilku miastach na terenie kraju. Firmy te początkowo zaczęły grupować się wokół idei wspólnego marketingu i promocji. Szybko przekonano się, że efekt połączenia sił daje o wiele więcej możliwości. Tak powstała najpierw idea, a później decyzja o sformalizowaniu działalności i powołaniu Stowarzyszenia, które wesprze rozwój firm instalacyjnych i serwisowych w Polsce. Pierwsze zebranie członków założycieli odbyło się w dniu 10 listopada 2017 roku w Hotelu Leszczyński w miejscowości Babice/Konstantynów Łódzki.  Rejestracja Stowarzyszenia przez Krajowy Rejestr Sądowy nastąpiła w dniu  19 .grudnia 2017r.

W grupie siła

Zrzeszanie się ludzi o podobnych poglądach i zainteresowaniach nie jest niczym niezwykłym, jednak wśród firm instalacyjnych i serwisowych jest bez wątpienia interesującym i pionierskim nowum. Pierwszy bowiem raz w Polsce właściciele firm instalacyjnych i serwisowych rozpoczęli budowę wspólnego dzieła jakim jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych reprezentujące ich wspólne interesy.

Firmy usługowe, obok producentów i handlowców stanowią największą ilościowo grupę podmiotów w branży instalacyjnej. Jednak specyfika ich działania oraz bardzo duże rozdrobnienie powodowało, że przez lata pozostawali dla siebie anonimowi i obojętni. W dzisiejszych czasach, dzięki niedostępnym do tej pory możliwościom szybkiego komunikowania się, mediów społecznościowych oraz technologii informatycznych stało się możliwe by podjąć współpracę na szeroką skalę obejmując swym działaniem cały kraj.

Pora na zdrowy rynek usług

Wspomniane rozdrobnienie firm, brak silnego wspólnego głosu, brak wzajemnych relacji powodował, iż każdy z nas zamykał się we własnym, bardzo wąskim środowisku dopuszczając tym samym do tego, że przestrzeń kreowania rynku pozostawiono w gestii producentów i firm handlowych. Konsekwencją takiego podejścia jest rozpasanie szarej strefy, zaniżanie stawek za wykonane usługi, często niski standard prowadzenia działalności. Wszystkie te elementy tworzą obraz branży, który dalece odbiega od standardów i warunków prowadzenia działalności panujących w innych krajach

Coraz trudniejszy rynek?

Zmieniające się realia rynkowe determinują do tego by fachowiec był także sprawnym przedsiębiorcą szukającym dla siebie innowacji zarówno wewnątrz własnej organizacji jak i w otoczeniu rynkowym.

Bezdyskusyjna jest kwestia fachowości, uczciwości i rzetelności wykonywanych usług gdyż tych elementów nie można zastąpić niczym innym.

Jednak łączy nas wszystkich to, że jest wiele aspektów naszej działalności, które można wykonywać lepiej i sprawniej dzięki połączonym potencjałom wielu firm.

Stowarzyszenie łączy

Zapraszamy do zapoznania się z witryną internetową Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych, w której przybliżamy kierunki naszych działań. Wskazujemy w niej obszary, w których może odnaleźć zarówno każda firma usługowa, jak i produkcyjna oraz handlowa.

Zapoznaj się z OSFIS tutaj