Polski Dzień Hydraulika
święto branży instalacyjnej

Świętujemy

POLSKI DZIEŃ HYDRAULIKA 2023

AGENDA:

Organizator:Photo mosaic by: osfis @ Mosaically

Każdego roku - 11 marca

Każdego roku - 11 marca - na całym świecie obchodzony jest Dzień Hydraulika. Ten szczególny dzień to okazja, by uczcić go w wyjątkowy sposób również w polskiej branży instalacyjnej. Stowarzyszenie OSFIS wraz z Partnerami zapraszają do wzięcia udziału w Polskim Dniu Hydraulika.

🎉ŚWIĘTUJ Z NAMI !🎉

Tegorocznym obchodom Polskiego Dnia Hydraulika towarzyszyć będzie temat przewodni: DOBRY HANDLOWIEC - kto to taki? Wybraliśmy go, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jakie cechy definiują dobrego przedstawiciela handlowego (doradcę) oraz poznać przepis na udaną współpracę z instalatorem.

🚨Dlaczego obchodzimy Polski Dzień Hydraulika? 1. Aby okazać wdzięczność i uznanie za umiejętności i pracę polskich instalatorów 2. Aby zastanowić się nad nowymi inicjatywami służącymi rozwojowi branży, a także bezpieczeństwu klimatycznemu i energetycznemu planety

🎉Dołącz do wydarzenia i świętuj razem z nami!
OSFIS
Stowarzyszenie

Fotochallenge 2023

Z okazji Polskiego Dnia Hydraulika ogłaszamy wyzwanie fotograficzne z nagrodami. Zapraszamy do wzięcia udziału!

 Zasady są proste:

 1. Zrób sobie zdjęcie! Nieważne gdzie akurat jesteś: w pracy, na budowie, a może w biurze czy hurtowni. Możesz także strzelić sobie fotkę na tle swojego samochodu.
 2. Prześlij zdjęcie za pośrednictwem formularza na dole tej strony.
 3. Umieścimy Twoje zdjęcie w galerii poniżej
 4. Czekaj na ogłoszenie wyników

Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone zarówno przez nas, jak i przez naszych Partnerów. 

Wyzwanie trwa od środy (8 marca) do niedzieli (19 marca).

Wyniki ogłosimy w piątek 25 marca 2023 r. 

”Promowanie związku między profesjonalnym wykonywaniem zawodu a zdrowiem, zrównoważonym rozwojem środowiska, bezpieczeństwem klimatycznym to również nasze zadanie!„

Dlaczego obchodzimy Polski Dzień Hydraulika?

ZAANGAŻOWANIE

Aby zwrócić uwagę na wyzwania, jakie stoją przed branżą instalacyjną w perspektywie najbliższych lat

UZNANIE

Aby okazać wdzięczność za umiejętności i pracę profesjonalistów branży instalacyjnej

ROZWÓJ

Aby zastanowić się nad dalszym rozwojem branży służącym bezpieczeństwu klimatycznemu i energetycznemu planety

11 marca Światowym Dniem Hydraulika

Dzień ten został ustanowiony przez Światową Radę Hydrauliki
(World Plumbing Council)

Ma on na celu podniesienie świadomości na temat ważnej roli, jaką w naszym społeczeństwie odgrywa instalacja wodno-kanalizacyjna.

Bierzemy wiele rzeczy za pewnik, takich jak czysta woda pitna, spłukiwanie toalet i prysznice. Wiele krajów rozwijających się ma uproszczone lub nieistniejące instalacje wodno-kanalizacyjne.

Ponad miliard ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych dostaw wody, urządzeń sanitarnych, a miliony umierają każdego roku z powodu chorób związanych z wodą.

Światowy Dzień Hydrauliki to sposób na podkreślenie ważnej roli przemysłu wodno-kanalizacyjnego. Każdego roku na całym świecie tego dnia organizowane są wydarzenia, konkursy, seminaria i wiele innych działań.

Przedstawiciele całej branży spotykają się, aby dzielić się wiedzą i znaleźć możliwość współpracy.

Oficjalne logo Światowego Dnia Hydraulika
Official logo of World Plumbing Day

Formularz rankingu SUPER HANDLOWIEC

Fotochallange

Weź udział w zabawie i prześlij swoje zdjęcie

Wgraj swoje zdjęcie*
Maximum file size: 5 MB

Celem Rankingu jest wybór najlepszych przedstawicieli handlowych producentów w branży instalacyjno – grzewczej.

Chcemy promować tych przedstawicieli, którzy wykonując swój zawód, odznaczają się zaangażowaniem i wysoką motywacją do pracy, szeroką wiedzą branżową oraz dbałością o swoich klientów (instalatorów). Celem jest także wskazanie pożądanych przez firmy instalacyjne kompetencji, jakimi powinien charakteryzować się przedstawiciel handlowy.

SUPER HANDLOWIEC PRODUCENTA 2023

Zgłoś kandydata

Ranking składa się z czterech etapów:

etap pierwszy (aktywny do 9.04.2023) –zgłaszania kandydatur, przygotowanie przez Organizatora na podstawie zgłoszeń Listy Kandydatur oraz prezentacja Listy Kandydatur na stronie internetowej.

etap drugi (nieaktywny 10.04 – 5.05.2023) – prezentacja kandydatów i głosowanie. 

etap trzeci (nieaktywny 6-15.05.2023) – komisyjne liczenie głosów oraz wybór ostatecznych zwycięzców.

etap czwarty (nieaktywny) – wręczenie wyróżnień i nagród laureatom.

Uczestników rankingu oceniać będziemy poprzez przyznawanie punktów (od 0 do 5) w ramach określonych kryteriów:
  1. komunikatywność,
  2. wiedza branżowa,
  3. otwartość na potrzeby instalatora,
  4. gotowość do udzielania pomocy (szukania rozwiązań),
  5. dyspozycyjność.

Partnerzy fotochallenge 2023

Galeria zdjęć Fotochallenge 2022-23

REGULAMIN. SUPER HANDLOWIEC – ranking najlepszych przedstawicieli handlowych w branży instalacyjno – serwisowej

 
1. Organizator Rankingu.

 1. Organizatorem Rankingu SUPER HANDLOWIEC – ranking przedstawicieli handlowych w branży instalacyjno – grzewczej jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, ul. Zwycięstwa 23, 64 – 800 Chodzież wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709921, NIP 607 008 63 75, zwane dalej Organizatorem lub OSFIS.
 2. Ranking będzie prowadzony na stronie internetowej www.osfis.pl administrowanej przez Organizatora (zwanej dalej Stroną).
 3. Organizator oświadcza, że Ranking nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. 2049 tj. z dn. 26.11.2020 r.).

2. Cel Rankingu.

 1. Celem Rankingu jest wybór najlepszych przedstawicieli handlowych w branży instalacyjno – grzewczej. W trosce o wszechstronny rozwój branży instalacyjno – grzewczej OSFIS chce promować tych przedstawicieli, którzy wykonując swój zawód, odznaczają się zaangażowaniem i wysoką motywacją do pracy, szeroką wiedzą branżową oraz dbałością o swoich klientów (instalatorów). Celem jest także wskazanie pożądanych przez firmy instalacyjne kompetencji, jakimi powinien charakteryzować się przedstawiciel handlowy.


3. Fundator nagrody w Rankingu.

 1. Fundatorem nagród w Rankingu jest Organizator.

4. Czas trwania Rankingu.

 

 1. Ranking rozpocznie się 8 marca, a zakończy
 2. Ranking będzie przebiegał według poniższego harmonogramu:
 3. rozpoczęcie rankingu – zgłaszanie kandydatur przez instalatorów

23 marca – 13 kwietnia 2023

 1. prezentacja kandydatur i głosowanie

14 kwietnia – 5 maja 2023

 1. prace Komisji – zliczanie punktacji w głosowaniu

6 maja– 15 maja 2023

 

5. Wgląd w Regulamin.

 1. Regulamin jest udostępniony na Stronie.

6. Warunki uczestnictwa w Rankingu.

 1. Adresatami Rankingu są osoby wykonujące zawód przedstawiciela handlowego lub doradcy technicznego i związane stosunkiem pracy z firmą producencką na podstawie umowy o pracę, jak i osoby współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Rankingu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 2. Warunkiem udziału w Rankingu jest zgłoszenie kandydatury przedstawiciela handlowego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie.
 3. Zgłoszenia kandydatury dokonywać mogą instalatorzy i serwisanci.
 4. Przygotowanie i przesłanie materiału prezentującego Kandydaturę (zdjęcie, opis) przez firmę zatrudniającą kandydata.
 5. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Rankingu przez firmę zatrudniającą kandydata.
 6. Wyrażenie zgody przez firmę zatrudniającą przedstawiciela lub doradcę na wzięcie udziału w Rankingu.
 7. Do Rankingu zgłoszonych może zostać maksymalnie 5 przedstawicieli handlowych / doradców zatrudnionych w jednej firmie producenckiej.
 8. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Rankingu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

7. Zasady Rankingu.

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Rankingu Organizator powoła komisję konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Rankingu, a w szczególności:
 2. monitorowanie zgłoszeń do Rankingu,
 3. dbałość o stosowanie Regulaminu w toku Rankingu,
 4. udział w ewentualnym postępowaniu odwoławczym,
 5. weryfikacja ważności głosów,
 6. zliczenie otrzymanej punktacji,
 7. wyłonienie laureatów oraz przyznanie im nagród i wyróżnień.
 8. Ranking składa się z czterech etapów:
 9. etap pierwszy –zgłaszania kandydatur, przygotowanie przez Organizatora na podstawie zgłoszeń Listy Kandydatur oraz prezentacja Listy Kandydatur na stronie internetowej.
 10. etap drugi – prezentacja, promocja i głosowanie. Organizator zastrzega, iż Ranking nie jest badaniem opinii publicznej, a uzyskane wyniki odzwierciedlają jedynie ilość oddanych punktów.
 11. etap trzeci – komisyjne liczenie głosów oraz wybór ostatecznych zwycięzców.
 12. etap czwarty – wręczenie wyróżnień i nagród laureatom.
 13. Promocja uczestników Rankingu odbywać się będzie poprzez:
 14. prezentację kandydatury na specjalnie przygotowanej podstronie Rankingu na podstawie materiałów przygotowanych przez uczestników,
 15. udostępnienie prezentacji uczestników w mediach we współudziale patronów medialnych,
 16. rozpowszechnianie informacji o Rankingu i uczestnikach poprzez media społecznościowe,
 17. działania Organizatora zachęcające do oddawania głosów w Rankingu,
 18. nagranie przez Organizatora filmu promocyjnego z wręczenia trofeów Laureatom.

8. Zasady wyboru zwycięzców.

 

 1. Zwycięzcy Rankingu wybierani są w drodze przyznawania punktów w 5 określonych kryteriach przez firmy instalacyjne i serwisowe.
 2. Ocena uczestników rankingu odbywa się za pośrednictwem stworzonej do tego celu strony internetowej.
 3. Ranking prowadzony jest poprzez dedykowaną do tego celu stronę internetową, na której także odbędzie się prezentacja kandydatur oraz relacja z przebiegu Rankingu.
 4. W celu weryfikacji osób oceniających wymagane jest podanie:
  1. Z imienia i nazwiska,
  2. adresu e mail,
  3. nazwy i numeru NIP firmy.
 5. Głosujący ocenia wybranego uczestnika rankingu, przydzielając mu punkty (od 0 do 5) w ramach określonych kryteriów:
  1. komunikatywność,
  2. wiedza branżowa,
  3. otwartość na potrzeby instalatora,
  4. gotowość do udzielania pomocy (szukania rozwiązań),
  5. dyspozycyjność.
 6. Do punktacji przyjęte są następujące określenia odzwierciedlające ocenę kandydata:
  1. 0 punktów = znacznie poniżej oczekiwań
  2. 1 punkt = poniżej oczekiwań
  3. 2 punkty = dość zgodnie z oczekiwaniami
  4. 3 punkty = zgodnie z oczekiwaniami
  5. 4 punkty = dość powyżej oczekiwań
  6. 5 punktów = znacznie powyżej oczekiwań
 7. Jeden głosujący może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.
 8. O zwycięstwie w danej kategorii decyduje największa ilość punktów głosów obliczana ze średniej arytmetycznej (suma wszystkich przyznanych punktów dzielona przez ilość głosujących).
 9. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia decydujący głos ma przewodniczący Komisji.

9. Prawa i obowiązki Organizatora.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rankingu Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 4. prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Rankingu,
 5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
 6. Organizator ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości podanego adresu email. W przypadku głosów budzących wątpliwości, podejrzenia o nieuczciwe próby oddawania głosów, Organizator zgłosi i opisze taką sytuację Jury. Jury ma prawo do ich unieważnienia, jak również zdyskwalifikowania uczestników, wobec których stwierdzono oddawanie nieuczciwych głosów.
 7. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Rankingu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Rankingu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa.

10. Nagrody i wyróżnienia.

 1. W Rankingu zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca dla osób z największą punktacją sumaryczną uzyskaną we wszystkich kryteriach.
 2. W rankingu zostanie przyznanych pięć wyróżnień dla osób, które zdobędą największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach.
 3. Każdy uczestnik rankingu, który otrzymał przynajmniej 10 ocen otrzyma akt nominacji w rankingu.
 4. Laureaci Rankingu otrzymają nagrodę główne, w skład których wejdą:
 5. dyplom,
 6. statuetka „SUPER HANDLOWIEC 2023” – MIEJSCE x
 7. możliwość posługiwania się tytułem “SUPER HANDLOWIEC 2023 – miejsce x,
 8. możliwość promocji laureata i jego działań w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

11. Ogłoszenie wyników Rankingu.

 1. O terminie i miejscu wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, w terminie 14 dni od zakończenia oddawania głosów.
 2. Lista laureatów zostanie podana do wiadomości na stronie osfis.pl po ogłoszeniu wyników Rankingu.

12. Ochrona danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży ul. Zwycięstwa 23. Kontakt do administratora: adres e mail biuro@osfis.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
 1. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Rankingu; w szczególności w celu publikacji informacji o laureatach na stronie internetowej OSFIS i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych.
 1. Na każdym etapie przetwarzania przez OSFIS danych, osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez OSFIS danych oraz do uzyskania kopii tych danych;

2) modyfikacji i poprawy danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

3) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;

4) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

5) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

6) przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

 1. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Rankingu.

13. Postanowienia końcowe

 

 1. Wyłączną podstawą do przeprowadzenia Rankingu są postanowienia niniejszego Regulaminu, który jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też unieważnienia Rankingu.
 3. W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń, Organizator może unieważnić Rankingu. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom wniesione opłaty zgłoszeniowe.
 4. Uczestnik może odstąpić od udziału w Rankingu, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi. Organizator nie zwraca opłaty zgłoszeniowej po odstąpieniu przez uczestnika od udziału w Rankingu.
 5. Uczestnik ma prawo wnieść odwołanie od wyników rozstrzygnięcia lub sposobie przeprowadzenia rankingu w terminie 7 dni od ogłoszenia na adres biuro@osfis.pl.
 6. Dane osobowe uczestników Rankingu będących osobami fizycznymi będą wykorzystywane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku w celach przeprowadzenia Rankingu, wyłonienia nagrodzonych i odbioru nagród oraz w celu opublikowania listy zwycięzców. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa 23.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.