Stop nieuczciwej konkurencji

Stop nieuczciwej konkurencji

Dużą bolączką rodzimych firm instalacyjnych i serwisowych jest fakt, że rynek przepełniony jest ofertą usług oferowanych przez osoby bez kwalifikacji lub bez zarejestrowanych działalności gospodarczych.

Ma to realny wpływ zarówno na jakość usług i postrzegania branży w oczach Polaków, ale także wpływa na zaniżanie stawek i cen za wykonywane usługi.

Stan ten utrzymuje się z kilku powodów:

  1. tolerowanie szarej strefy przez klientów,
  2. tolerowanie takich usług przez dostawców,
  3. brak możliwości weryfikacji wykonawców przez towarzystwa ubezpieczeniowe,
  4. kształt polis ubezpieczeń majątkowych,
  5. brak jednolitych zasad certyfikacji umiejętności i kwalifikacji,
  6. niska jakość dydaktyczna wielu szkoleń,

Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych stanowczo opowiadamy się za zaprzestaniem bagatelizowania tych patologii kosztem uczciwych, ambitnych i pracowitych przedsiębiorców.

Powyższe anomalia powodują, iż często w kontekście usług instalacyjnych i serwisowych używa się określenia „dziki zachód”

POLSKA INSTALACJA

Wyznaczyliśmy szereg działań i przedsięwzięć zmierzających do regulacji branży instalacyjnej.

Całość przedsięwzięcia nazwaliśmy „POLSKA INSTALACJA” i właśnie w tej zakładce przeczytasz o wielosektorowości podjętych starań.

Chcemy by program „POLSKA INSTALACJA” którego organizatorem jest nasze Stowarzyszenie był programem wspólnym dla wszystkich producentów, handlowców, wykonawców i innych środowisk, którym zależy na poprawie funkcjonowania polskiej branży instalacyjnej.

 

 

POLSKA INSTALACJA Kliknij tutaj