Producenci i Hydraulicy

Producenci i Hydraulicy

Wyższy poziom relacji.

Stowarzyszenie to nowe możliwości partnerstwa producentów z firmami wykonawczymi. Uważamy, że potrzebny jest głębszy poziom relacji pomiędzy markami producenckimi z firmami usługowymi.

Mnogość przekazów marketingowych powoduje, iż dotarcie z ciekawą wartościową ofertą produktu lub współpracy jest bardzo trudne. Naszym zdaniem kluczowe w relacji partnerskiej są rzetelna informacja oraz szczere intencje.

Stowarzyszenie to przestrzeń do stworzenia nowego wymiaru komunikacji pomiędzy producentami a wykonawcami. Co ciekawe  komunikacja ta, po raz pierwszy może być dwukierunkowa czyli taka, która szerokim strumieniem  płynie także od wykonawców do producentów.

Korzyści płynące z dobrej komunikacji:

 • Szybki przepływ informacji do wykonawców.
 • Informacja zwrotna dla producentów.
 • Dostęp do atrakcyjnych ofert współpracy.
 • Dostęp do atrakcyjnych ofert produktów.
 • Informacja o oczekiwaniach lub propozycjach firm wykonawczych.
 • Pominięcie w komunikacji elementu permanentnej reklamy.

Certyfikacja i Szkolenia

Misją Ogólnopolskiego Stowarzyszeni Firm Instalacyjnych i Serwisowych jest stworzenia standardu jakości szkoleń produktowych i technologicznych.  To znakomite pole dające wiele możliwości producentom do współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Wpisuje się to w szerszy kontekst podjętych przez nas działań zmierzających do regulacji branży. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie POLSKA INSTALACJA.

Korzyści płynące ze współpracy w zakresie szkoleń i certyfikacji:

 • Element kontrolowanej regulacji branży.
 • Podnoszenie kwalifikacji wykonawców.
 • Właściwy montaż, i obsługa  urządzeń.
 • Ułatwienie dostępu do wiedzy i szkoleń.
 • Efektywne działania informacyjne.
 • Tworzenie profesjonalnej kadry.
 • Budowanie odpowiedzialnej marki.

Dobre oferty współpracy

Chcemy by współpraca producentów i wykonawców przy udziale Stowarzyszenia niosła za sobą konkretne korzyści dla obu stron. Są to nowe możliwości współpracy handlowo-dystrybucyjnej. W zależności od charakteru produktu oraz specyfiki producenta istnieje wiele możliwości podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji lub specjalnych ofert dla członków Stowarzyszenia OSFIS.

Za naszym pośrednictwem i przy współudziale możesz:

 • Rozpocząć budowę nowej handlowej struktury dystrybucji.
 • Wzmocnić istniejącą handlową strukturę dystrybucji.
 • Zaoferować specjalne warunki dla członków Stowarzyszenia.
 • Stworzyć strukturę serwisową lub wsparcia obsługi po-sprzedażowej swoich klientów.
 • Wprowadzić na rynek nowy produkt.

 

Zostań Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc materialną lub intelektualną.

Wsparcie naszego Stowarzyszenia może odbywać się w dowolnym wymiarze np w zakresie pomocy finansowej, intelektualnej, organizacyjnej – każda forma jest dla nas bardzo cenna.

Ze swej strony, odwdzięczamy się naszym dobroczyńcom.

Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie oferujemy szereg korzyści płynących z faktu współpracy.

 • Posiadamy wewnętrzny newsletter, który jest znakomitym kanałem informacyjnym.
 • Każdy Członek wspierający ma własną indywidualną podstronę gdzie może zaprezentować pełną ofertę oraz bieżące informacje.
 • Prezentujemy markę Członka Wspierającego na oficjalnych imprezach lub inicjatywach OSFIS.
 • Kontaktujemy Członka Wspierającego lub pomagamy w znalezieniu partnerów biznesowych spośród  Członków Zwyczajnych.
 • Zapraszamy na szkolenia i wspólne konferencje.
 • Wspieramy marketing marki Członka Wspierającego.
 • Nadajemy Certyfikat Członka Wspierającego potwierdzający wsparcie firm wykonawczych.
 • Współpracujemy w zakresie programu „Polska Instalacja”
Chcesz zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia? Wyślij formularz. Formularz