Ubezpieczyciele i Hydraulicy

Ubezpieczyciele i Hydraulicy

Upatrujemy we współpracy z Ubezpieczycielami wielu korzystnych zmian zarówno w środowisku firm instalacyjnych jak i w branży ubezpieczeniowej.

Dla obu zainteresowanych środowisk, solą w oku są występujące patologie w zakresie funkcjonowania branży instalacyjnej.

  • Dla firm ubezpieczeniowych istotną kwestią jest ilość szkód i koszty ich likwidacji, które powstają w wyniku niewłaściwego montażu lub montażu przez osoby nie mające do tego kwalifikacji.
  • Dla firm instalacyjnych zaś kwestią istotną jest wyeliminowanie z rynku zwyczaju korzystania z usług osób nie prowadzących działalności jako
    firmy instalacyjn, lub nie posiadających odpowiednich kwalifikacji.

 

Oba zbieżne cele można osiągnąć poprzez stworzenie jednorodnego systemu specjalizacji i rejestru firm. Ten sposób wykluczy z rynku usług firmy działające bez uprzedniego przygotowania.

Zastosowanie odpowiednich klauzul w ubezpieczeniach majątkowych, dawałoby podstawę do oceny sytuacji przez ubezpieczyciela poprzez weryfikację czy klient skorzystał z usług firmy mającej odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Taki stan faktyczny wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług, a co za tym idzie spadek ilości awarii gdyż klient przed zleceniem usługi będzie miał możliwość upewnienia się czy dana firma posiada wymagany certyfikat i figuruje w odpowiednim rejestrze firm.

Wyeliminowanie z rynku usług osób świadczących usługi instalacyjne bez odpowiednich kwalifikacji i certyfikacji lub bez zarejestrowanych działalności jest kluczowym elementem regulacji branży, utrzymania kadry oraz racjonalizowania zaniżonych stawek za świadczone usługi.

Wychodzimy z inicjatywą

Stowarzyszenie OSFIS wychodzi naprzeciw tym rozwiązaniom.

Naszym celem jest wypracowanie i stworzenie niezbędnego systemu, który będzie spełniał oczekiwania każdej ze stron zarówno wykonawców, producentów jak i właśnie ubezpieczycieli.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS stwarza przestrzeń do rozmowy i wspólnego zaangażowania w opisany projekt dając firmom ubezpieczeniowym jak i wszystkim producentom wyraźny sygnał do działania.

Certyfikacja firm usługowych to niezbędny, nieunikniony i oczekiwany przez wszystkich krok w kierunku profesjonalizacji branży instalacyjnej i serwisowej.

Zapraszamy do współpracy. 

 

List Otwarty do Ubezpieczycieli Przeczytaj