Plebiscyt Polecane Przez Polskich Instalatorów 2019

Plebiscyt branży instalacyjnej - Edycja 2019 Strona www

Szukamy najlepszych

 Informacje o plebiscycie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych inicjuje plebiscyt, za pośrednictwem którego instalatorzy i serwisanci docenią firmy, które wnoszą nie tylko znaczący wkład w rozwój branży, ale wspierają i szanują pracę instalatorów.

Wyróżnione zostaną podmioty, które są odpowiedzialne społecznie, dążąc do stałego wzrostu, stają się wzorem solidności, jakości i innowacyjności.

Plebiscyt nie byłby możliwy bez wsparcia i zaangażowania ze strony partnera strategicznego. Tę role w edycji 2019 podjęła Grupa SBS.

Doświadczenie, wiedza, ogromny wkład intelektualny wpływa na jakość, wielkość i rangę tego przedsięwzięcia.

W takiej formule plebiscyt sprzyjać będzie promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań prowadzących do osiągnięcia sukcesu na rynku instalacyjnym.

Promocja wybitnych producentów, zwiększy nie tylko ich rozpoznawalność, ale także stworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu relacji między producentami a instalatorami.

Zdobycie tytułu „Polecane Przez Polskich Instalatorów” to wyraz uznania oraz potwierdzenie wysokiej pozycji rynkowej firmy.

Znak plebiscytu na produkcie i rekomendacja fachowców to silny argument za wyborem konkretnej marki

Z myślą o atrakcyjności plebiscytu przygotowaliśmy sześć kategorii

Produkt Roku. 

W tej kategorii zwyciężą Ci, którzy cieszą się popularnością wśród wykonawców. Pod uwagę głosujących będą brane pod uwagę następujące walory

 • wysoka jakość,
 • dobrą cena,
 • funkcjonalność,
 • zgodnością z obowiązującymi normami oraz nowatorskimi rozwiązaniami,
 • trwałość produktu,

Produkt roku to także produkt z przyjazną instalatorom polityką dystrybucyjną

Debiut Roku.

Udział w rozwoju branży wymaga świeżego spojrzenia, nieustannego wprowadzania zmian w odpowiedzi na dynamiczne procesy zachodzące w świecie, poszukiwania nowych rozwiązań i dostarczania kolejnych generacji produktów.

To kategoria dla produktów, które

 • mają szansę stać się hitem rynkowym,
 • już w chwili wprowadzenia stały się popularne wśród klientów,
 • są czymś nowatorskim,
 • sprawdziły się na rynkach zagranicznych,

W taj kategorii nie może zabraknąć nowości szanujących się firm.

Wizerunek i Kampania Marketingowa.

O sile i atrakcyjności firmy świadczą nieszablonowe i koncepcyjne kampanie marketingowe.

Statuetkę w tej kategorii przyznamy firmie, która

 • przeprowadziła szczególnie wyróżniające się działania promocyjne,
 • korzystając w sposób innowacyjny i kreatywny z możliwości, jakie dają dzisiejsze kanały marketingowe,
 • swym przekazem podnoszą prestiż zawodu,
 • mają dystans do siebie,
 • są wiarygodni w tym co robią,

Kategoria ta, to nie lada wyzwanie dla marketingowców wielkich i małych firm.

Firma Przyjazna Instalatorom.

Utrzymywanie pozytywnych i trwałych relacji partnerskich stanowi dziś standard funkcjonowania każdej liczącej się na rynku firmy.

O pozytywnym odbiorze firmy przez instalatorów decyduje szereg czynników takich jak np;

 • poziom obsługi,
 • możliwość skorzystania z programu szkoleń,
 • dostępność serwisu,
 • polityka dystrybucyjna
 • spójność deklaracji z faktycznym działaniem.

Wszystko to procentuje z kolei lojalnością wobec marki.

Wyróżnienie w tej kategorii przypadnie firmie, która w centrum swojej działalności stawia instalatora.

Przedsiębiorcza Hurtownia Roku.

Jedyna kategoria, która jest podzielona na dwie osobne podkategorie:

 • Sieciowa Hurtownia,
 • Samodzielna Hurtownia,

Zwycięstwo przypadnie w każdej z podkategorii tej hurtowni, która zdobędzie najwięcej głosów wśród firm instalacyjnych, które obsługuje i wspiera każdego dnia.

Warto zachęcać do głosowania firmy odwiedzające hurtownie, gdyż spośród głosujących zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.