Regulamin Fotochallenge

1. Challenge przeznaczony jest dla czynnych zawodowo hydraulików – instalatorów – serwisantów
2. Zabawa trwa od 9 marca (środa) do 13 marca (niedziela)
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca (piątek)
4. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia OSFIS
5. Zdjęcia należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:
6. Fotografie nie mogą być efektem fotomontażu, przeróbki lub adaptacją cudzego zdjęcia
7. Przy ocenie zdjęć będą brane pod uwagę:
   a) Spełnienie założeń challenge’u
   b) Jakość walorów estetycznych
   c) Kreatywność autorów zdjęć
8. Spośród zgłoszonych fotografii nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych zdjęć, przy czym jedno zdjęcie może zostać wyróżnione maksymalnie dwa razy
9. Zwycięskie zdjęcia wybierać będą fundatorzy nagród
10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku odpowiedzi od zwycięzcy w przeciągu 48 godzin od wysłania maila przez Organizatora, wybierany jest inny zwycięzca.
11. Zgłoszenie zdjęć w challenge’u oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni zgody do eksploatacji tych prac, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do fotografii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), na następujących polach eksploatacji, w związku z publikowaniem i innym upowszechnianiem informacji o wyzwaniu i jego wynikach oraz promocją wyzwania:
   a) wytwarzanie egzemplarzy prac techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   b) publiczne wystawienie, wyświetlenie i nadawanie, a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie);
– z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy oraz, w przypadku prac nagrodzonych, miejsca, które zajęła w challenge’u .