VI Letnia Rywalizacja Instalatorsów

ORGANIZATORZY

Do startu... START!

Letnia Rywalizacja Hydraulików to branżowa impreza o charakterze sportowym, w której udział biorą wszystkie osoby związane z branżą instalacyjno – serwisową.

Czas trwania Rywalizacji – 1 lipca do 31 sierpnia 2023.

Tegoroczną Rywalizację rozegramy w dwóch kategoriach:

 • Instalator MASTER 
 • OPEN  

Organizatorami imprezy są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych oraz branżowy portal Czas na Hydraulika. Poprzez Rywalizację zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i podniesienia swojej sprawności fizycznej.

Aplikacja MapMyFitenss

W tegoroczne wakacje po raz kolejny ożywimy rzeczywistość, zachęcając do aktywności i
wspólnej zabawy całą branżę instalacyjną.

Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej liczby kilometrów w wybranej przez siebie konkurencji (bieg, jazda na rowerze, wędrówki). Przebyte kilometry rejestrować będą odpowiednie aplikacja MAP MY FITNESS (do pobrania w Google Play, App Store). W aplikacji znajdziecie wszystkie konkurencje Rywalizacji – bieg, jazda na rowerze, spacery.

Wszyscy uczestnicy Rywalizacji otrzymają krótki tutorial z najważniejszymi informacjami technicznymi, by bez problemu przystąpić do właściwej konkurencji.  

Wyjątkowy medal

Medal to „serce” każdej imprezy sportowej, dowód osiągniętego rezultatu, pamiątka na lata, dlatego bez wątpienia musi być wyjątkowy!

Postaraliśmy się, aby medal Rywalizacji miał nieprzeciętny, a zarazem nawiązujący do naszej branży design.

Odbierz medal podczas finału!

Pierwsze 3 miejsca z każdej konkurencji w kategorii INSTALATOR MASTER zostaną nagrodzone medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

Pierwsze 3 miejsca z każdej konkurencji w kategorii OPEN zostaną nagrodzone medalami.

Wręczenie nagród oraz medali odbędzie się podczas finału.

Ewentualna wysyłka nagród i medali na koszt uczestnika.

Dołącz do Rywalizacji!

Wypełnij krótki formularz z danymi potrzebnymi nam, żeby zaprosić Cię do rywalizacji w aplikacji

Zwycięzcy V Letniej Rywalizacji Instalatorsów

Zostań Sponsorem

Oferta dla Sponsorów

ZŁOTY Sponsor

Świętujesz jubileusz, a może planujesz premierę nowego produktu i chciałbyś uczcić to wydarzenie w nieszablonowy sposób? Zostań Złotym Sponsorem Rywalizacji. Wspólnie ustalimy zakres sponsoringowego patronatu.  

Zgłoszenie sponsora

Nasi partnerzy

Patroni medialni

Regulamin VI Edycji Rywalizacji

I ORGANIZATOR

 1. Organizatorem VI Letniej Rywalizacji Hydraulików jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych.

II TERMIN I MIEJSCE

 1. Rywalizacja trwać będzie od 01.07. – 31.08.2023 roku.
 2. Rywalizacja rozgrywać się będzie w miejscu przebywania Uczestnika.

III. UCZESTNICY

 1. W Rywalizacji udział wziąć mogą osoby zawodowo związane z branżą instalacyjno – serwisową.
 2. Rywalizacja rozgrywać się będzie z podziałem na kategorie:
  a) Instalator MASTER (kategoria dla właścicieli firm instalacyjnych, serwisowych, pracowników ww. firm – instalatorów, serwisantów)
  b) OPEN (kategoria dla przedstawicieli producentów, właścicieli hurtowni, sklepów, projektantów, członków branżowych organizacji).
 3. Składając deklarację udziału w Rywalizacji Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Rywalizacji oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

IV ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rywalizacji jest dokonanie rejestracji poprzez formularz zapisu dostępny na stronie osfis.pl
 2. Zapisy do Rywalizacji potrwają od 20 czerwca do 10 lipca 2023.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wykonane niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 4. Organizator ma prawo do weryfikacji Uczestnika w zakresie powiązania z kategorią, do jakiej Uczestnik się zapisał i ewentualnej zmiany kategorii lub usunięcia z listy Uczestników w przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie kategorii lub usunięciu z listy uczestników.

V PRZEBIEG RYWALIZACJI

 1. Rywalizacja odbywać się będzie w trzech konkurencjach sportowych:
  – Bieg
   – Jazda na rowerze
   – Wędrówki
 2. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej ilości kilometrów dla każdej konkurencji zarejestrowanych w aplikacji MAP MY RUN / MAP MY RIDE / MAP MY WALK.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na błędy w działaniu aplikacji czy połączenia GPS Uczestnika.
 4. Wszystkie treningi muszą być rejestrowane przez GPS.
 5. Treningi dodawane ręcznie nie będą akceptowane i zaliczane do wyniku Uczestnika.
 6. Aktywności Uczestników muszą być widoczne dla wszystkich Uczestników Rywalizacji.
 7. Na 14 dni przed zakończeniem Rywalizacji wszystkie aktywności muszą być dodawane do aplikacji na bieżąco, jeszcze tego samego dnia.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z Rywalizacji w momencie stwierdzenia nieprawidłowości lub złamania regulaminu.

VI OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników Rywalizacji oraz wręczenie nagród zostanie zorganizowane najpóźniej w ciągu 21 dni od jej zakończenia.
 2. Wyniki Rywalizacji zostaną podane na stronie internetowej osfis.pl

VII. NAGRODY

 

 1. Pierwsze 3 miejsca z każdej konkurencji w kategorii INSTALATOR MASTER zostaną nagrodzone medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
 2. Pierwsze 3 miejsca z każdej konkurencji w kategorii OPEN zostaną nagrodzone medalami.

VIII.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, ul. Zwycięstwa 23  (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Rywalizacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Rywalizacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie OSFIS, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, w celu zamieszczania wyników z Rywalizacji oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie OSFIS, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Rywalizacji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Uczestnikom Rywalizacji realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Uczestnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Uczestnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie Regulaminu Rywalizacji).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności nie są zapisywane przez Administratora.

IX POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej OSFIS.
 2. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.