VII Letnia Rywalizacja Instalatorsów

1.07-30.08.2024r.

ORGANIZATORZY

Tegoroczną Rywalizację łączymy z pomaganiem!

Wspieramy rehabilitację Marty

Letnia Rywalizacja Hydraulików to branżowa impreza o charakterze sportowym, w której udział biorą wszystkie osoby związane z branżą instalacyjno – serwisową.

Czas trwania Rywalizacji – 1 lipca do 30 sierpnia 2024.

Jak wesprzeć akcję?(informacja dla sponsorów)

Akcja polegać będzie na wykupieniu przez Partnerów OSFIS pakietów kilometrów według ustalonej wartości:

 1. w konkurencji jazda na rowerze pakiet o wartości 500 zł netto odpowiada 2000 km zgromadzonym przez Uczestników
 2. w konkurencji bieg i wędrówki pakiet o wartości 500 zł netto odpowiada 1000 km zgromadzonych przez Uczestników.

Zadaniem Uczestników będzie osiągnięcie uzbieranego za pomocą sprzedanych pakietów limit kilometrów w poszczególnych konkurencjach.

Każdy krok, każda godzina aktywności i każde osiągnięcie przyczyniają się do zbierania funduszy na leczenie i wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych.

Serce Marty nagle przestało bić❗️Potrzebna pomoc!

Marta, to niezwykła kobieta – niesamowita żona, ukochana mama dwóch wspaniałych synów. Wiedliśmy normalne życie, byliśmy szczęśliwi. W jednej chwili wszystko runęło, jak domek z kart. Potrzebujemy pomocy, by ten koszmar się zakończył. By móc odzyskać Martę…

10 maja 2024 roku na zawsze pozostanie w naszej pamięci, bo ten dzień zmienił wszystko! Marta źle się poczuła, natychmiast pojechaliśmy do lekarza. Żona straciła przytomność, nie wiedzieliśmy, co się dzieje! Doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce przyjechało pogotowie, resuscytacja  trwała 20 min! W końcu serce Marty zaczęło ponownie bić. Jednak skutki tej tragedii są z nami do dziś… 

Dołącz do Rywalizacji!

Wypełnij krótki formularz z danymi potrzebnymi nam, żeby zaprosić Cię do rywalizacji w aplikacji

Aplikacja MapMyFitenss

W tegoroczne wakacje po raz kolejny ożywimy rzeczywistość, zachęcając do aktywności i
wspólnej zabawy całą branżę instalacyjną.

Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej liczby kilometrów w wybranej przez siebie konkurencji (bieg, jazda na rowerze, wędrówki). Przebyte kilometry rejestrować będą odpowiednie aplikacja MAP MY FITNESS (do pobrania w Google Play, App Store). W aplikacji znajdziecie wszystkie konkurencje Rywalizacji – bieg, jazda na rowerze, spacery.

Wszyscy uczestnicy Rywalizacji otrzymają krótki tutorial z najważniejszymi informacjami technicznymi, by bez problemu przystąpić do właściwej konkurencji.  

Zwycięzcy VI Letniej Rywalizacji Instalatorsów

Zostań Sponsorem

Oferta dla Sponsorów

ZŁOTY Sponsor

Świętujesz jubileusz, a może planujesz premierę nowego produktu i chciałbyś uczcić to wydarzenie w nieszablonowy sposób? Zostań Złotym Sponsorem Rywalizacji. Wspólnie ustalimy zakres sponsoringowego patronatu.  

Zgłoszenie sponsora

Partnerzy OSFIS

Patroni medialni

Regulamin VII Edycji Rywalizacji

Regulamin Letniej Rywalizacji Instalatorsów VII Edycja

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem VII Letniej Rywalizacji Instalatorsów jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Rywalizacja trwać będzie od 07. – 30.08.2024 roku.
 2. Rywalizacja rozgrywać się będzie w miejscu przebywania Uczestnika.

III. UCZESTNICY

 1. W Rywalizacji udział wziąć mogą osoby zawodowo związane z branżą instalacyjno – serwisową.
 2. Rywalizacja rozgrywać się będzie z podziałem na kategorie:
  a) Instalator MASTER (kategoria dla właścicieli firm instalacyjnych, serwisowych, pracowników ww. firm – instalatorów, serwisantów)
  b) OPEN (kategoria dla przedstawicieli producentów, właścicieli hurtowni, sklepów, projektantów, członków branżowych organizacji).
 3. Składając deklarację udziału w Rywalizacji Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Rywalizacji oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rywalizacji jest dokonanie rejestracji poprzez formularz zapisu dostępny na stronie osfis.pl
 2. Uczestnik może zapisać się do maksymalnie dwóch konkurencji.
 3. Zapisy do Rywalizacji potrwają od 17 czerwca do 10 lipca 2024.
 4. Do Rywalizacji będzie można dołączyć w późniejszym terminie, tj. po 10 lipca, z tym że kilometry będę naliczane Uczestnikowi od momentu przystąpienia do Rywalizacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wykonane niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 6. Organizator ma prawo do weryfikacji Uczestnika w zakresie powiązania z kategorią, do jakiej Uczestnik się zapisał i ewentualnej zmiany kategorii lub usunięcia z listy Uczestników w przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie kategorii lub usunięciu z listy uczestników.

V. PRZEBIEG RYWALIZACJI

 1. Rywalizacja odbywać się będzie w trzech konkurencjach sportowych:
  – Bieg
   – Jazda na rowerze
   – Wędrówki
 2. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej ilości kilometrów dla każdej konkurencji zarejestrowanych w aplikacji MAP MY RUN / MAP MY RIDE / MAP MY WALK.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na błędy w działaniu aplikacji czy połączenia GPS Uczestnika.
 4. Wszystkie treningi muszą być rejestrowane przez GPS.
 5. Treningi dodawane ręcznie nie będą akceptowane i zaliczane do wyniku Uczestnika.
 6. Aktywności Uczestników muszą być widoczne dla wszystkich Uczestników Rywalizacji.
 7. Na 14 dni przed zakończeniem Rywalizacji wszystkie aktywności muszą być dodawane do aplikacji na bieżąco, jeszcze tego samego dnia.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z Rywalizacji w momencie stwierdzenia nieprawidłowości lub złamania regulaminu.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników Rywalizacji oraz wręczenie nagród zostanie zorganizowane najpóźniej w ciągu 21 dni od jej zakończenia.
 2. Wyniki Rywalizacji zostaną podane na stronie internetowej osfis.pl

VII. NAGRODY

 

 1. Pierwsze 3 miejsca z każdej konkurencji w kategorii INSTALATOR MASTER zostaną nagrodzone medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
 2. Pierwsze 3 miejsca z każdej konkurencji w kategorii OPEN zostaną nagrodzone medalami.
 3. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy w formie elektronicznej.

VIII. AKCJA CHARYTATYWNA

 1. Rywalizacja połączona jest z akcją charytatywną na rzecz dzieci chorujących na choroby nowotworowe.
 2. Beneficjentem akcji charytatywnej jest Fundacja Cancer Fighters z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Borowskiego 7/9, NIP 599 317 81 99, KRS 0000581036.
 3. Celem działalności Fundacji Cancer Fighters jest motywacja dzieci do walki z chorobą.
 4. Akcja polegać będzie na wykupieniu przez Partnerów OSFIS pakietów kilometrów według ustalonej wartości:
 5. w konkurencji jazda na rowerze pakiet o wartości 500 zł netto odpowiada 2000 km zgromadzonym przez Uczestników
 6. w konkurencji bieg i wędrówki pakiet o wartości 500 zł netto odpowiada 1000 km zgromadzonych przez Uczestników.
 7. Pakiety dostępne będą przez cały czas trwania Rywalizacji.
 8. Partner / Sponsor może kupić dowolną ilość pakietów.
 9. Zadaniem Uczestników będzie osiągnięcie uzbieranego za pomocą sprzedanych pakietów limit kilometrów w poszczególnych konkurencjach.
 10. Całkowity dochód ze sprzedaży pakietów zostanie przekazany na wybraną zbiórkę celową, niezależnie od zdobytych przez Uczestników kilometrów.
 11. Uczestnicy są zachęcani do promowania akcji charytatywnej w mediach społecznościowych, używając hasztagów #cancerfighters, #letniarywalizacjainstalatorsów.
 12. Uczestnicy mogą dobrowolnie wpłacać środki bezpośrednio na celową zbiórkę Fundacji podczas trwania Rywalizacji.

VIII.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, ul. Zwycięstwa 23  (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Rywalizacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Rywalizacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie OSFIS, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, w celu zamieszczania wyników z Rywalizacji oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie OSFIS, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Rywalizacji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Uczestnikom Rywalizacji realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Uczestnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Uczestnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie Regulaminu Rywalizacji).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności nie są zapisywane przez Administratora.

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej OSFIS.
 2. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.