Seminarium ZSK - korzyści, rozwój, przyszłość

21 maja na zaproszenie Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego uczestniczyliśmy w seminarium informacyjnym poświęconym Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o potrzebach dzisiejszego rynku pracy, sytuacji w szkołach branżowych i korzyściach, jakie ZSK może przynieść pracodawcom poprzez przygotowanie lepszych kadr.  Szukaliśmy także odpowiedzi na pytanie, czy edukacja formalna w dzisiejszych czasach odpowiada na potrzeby rynku pracy? Poruszony został również temat komplementarności kwalifikacji rynkowych i kwalifikacji uzyskanych w drodze uczenia się formalnego.

Na włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji decyduje się coraz więcej branż, m.in. budownictwo, motoryzacja, IT, sport, turystyka, bankowość, inicjując powstanie Sektorowych Ram Kwalifikacji. Przedstawiciele danej branży uzyskują w ten sposób kluczowy wpływ na kształt i zakres funkcjonujących kwalifikacji. Kolejnym argumentem przemawiającym za SRK jest szereg korzyści szybko odczuwalnych przez wszystkich uczestników całej branży. Najważniejsze z nich to:

  • Skuteczna odpowiedź na deregulację branży
  • Wiarygodna weryfikacja kompetencji kandydatów do pracy
  • Realny wpływ na zmiany w programach nauczania
  • Rozwój branży w oparciu o zestaw kwalifikacji ważnych z punktu widzenia całego sektora
  • Ułatwienie w zaplanowaniu ścieżki kariery

Dyskusji o potrzebie włączenia kwalifikacji do ZSK nie uniknie również branża instalacyjno – serwisowa. Stojące przed nami wyzwania pod postacią nowych gałęzi rozwoju, kolejnych specjalizacji zawodowych, większej profesjonalizacji, a przede wszystkim zapewnienie wykwalifikowanych kadr, obligują do poszukiwania efektywnych rozwiązań.