Certyfikat Stowarzyszenia

Certyfikat Stowarzyszenia OSFIS

Stworzyliśmy wewnętrzny system Certyfikacji Firm Instalacyjnych i Serwisowych. Rolą Certyfikacji jest uwierzytelnienie firmy i wyróżnienie jej jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Certyfikacja wzmacnianiu zaufanie wśród klientów do marki Firmy. Jest ważnym elementem promocji. To także znak rozpoznawczy oraz sygnał dla innych podmiotów o przynależności do Stowarzyszenia OSFIS

Wyróżniliśmy 3 stopnie Certyfikacji

Certyfikat 1 stopnia

Certyfikat pierwszego stopnia otrzymuje firma, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

 1. Jest Członkiem Stowarzyszenia OSFIS.
 2. Nie zalegała z opłatą składek dłużej niż 2 mce badając w okresie 12 mcy.
 3. Firma posiada ubezpieczenie OC działalności.
 4. Wniesie opłatę 100 PLN.

Certyfikat wystawiany jest imiennie na osobę reprezentującą dany podmiot ze wskazaniem konkretnego podmiotu.

Certyfikat posiada numer ewidencyjny i jest ważny wyłącznie z aktualnym ubezpieczeniem OC działalności.

Numer ewidencyjny jest numerem nadanym wraz z przyjęciem do Stowarzyszenia.

Certyfikat obejmuje ;

 1. Wpis w rejestrze certyfikatów OSFIS 1 Stopień.
 2. Formę graficzną w ramce A3.
 3. Formę banera graficznego o formacie 1200×900 piks.
 4. Promocję w kanałach informacyjnych OSFIS.

Jeśli chcesz otrzymać Certyfikat OSFIS 1 stopnia złóż wniosek.

Certyfikat 2 stopnia

Certyfikat drugiego stopnia otrzymuje firma, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

 1. Jest Członkiem Stowarzyszenia OSFIS.
 2. Nie zalegała z opłatą składek dłużej niż 2 mce badając w okresie 12 mcy.
 3. Firma posiada ubezpieczenie OC działalności.
 4. Wniesie opłatę 100 PLN.
 5. Posiada własną stronę internetową.
 6. Odbędzie przynajmniej 4 certyfikowane przez OSFIS szkolenia produktowe lub technologiczne.

Certyfikat wystawiany jest imiennie na osobę reprezentującą dany podmiot ze wskazaniem konkretnego podmiotu.

Certyfikat posiada numer ewidencyjny i jest ważny wyłącznie z aktualnym ubezpieczeniem OC działalności.

Numer ewidencyjny jest numerem nadanym wraz z przyjęciem do Stowarzyszenia.

Certyfikat obejmuje ;

 1. Wpis w rejestrze certyfikatów OSFIS 2 Stopień.
 2. Formę graficzną w ramce A3.
 3. Formę banera graficznego o formacie 1200×900 piks.
 4. Promocję w kanałach informacyjnych OSFIS.

Certyfikat 2 stopnia dostępny będzie po wdrożeniu programu certyfikowanych szkoleń OSFIS

Certyfikat 3 stopnia

Certyfikat trzeciego stopnia otrzymuje firma, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

 1. Jest Członkiem Stowarzyszenia OSFIS
 2. Nie zalegała z opłatą składek dłużej niż 2 mce badając w okresie 12 mcy.
 3. Firma posiada ubezpieczenie OC działalności.
 4. Wniesie opłatę 100 PLN.
 5. Posiada własną stronę internetową.
 6. Odbędzie cykl Certyfikowanych przez OSFIS szkoleń produktowych lub technologicznych.
 7. Ukończy kurs menadżerski zorganizowany przez OSFIS.

Certyfikat wystawiany jest imiennie na osobę reprezentującą dany podmiot ze wskazaniem konkretnego podmiotu.

Certyfikat posiada numer ewidencyjny i jest ważny wyłącznie z aktualnym ubezpieczeniem OC działalności.

Numer ewidencyjny jest numerem nadanym wraz z przyjęciem do Stowarzyszenia.

Certyfikat obejmuje ;

 1. Wpis w rejestrze certyfikatów OSFIS 3Stopień.
 2. Formę graficzną w ramce A3.
 3. Formę banera graficznego o formacie 1200×900 piks.
 4. Promocję w kanałach informacyjnych OSFIS.

Certyfikat 3 stopnia dostępny będzie po wdrożeniu programu certyfikowanych szkoleń OSFIS oraz kursu menadżerskiego.

ZŁÓŻ WNIOSEK O CERTYFIKAT Kliknij tutaj