Zostań jednym z nas.

Zostań jednym z nas

Mijające lata pokazują, że mimo wzrostu sprzedaży produktów przez producentów, wprowadzania i umacniania się kolejnych marek na polskim rynku, ciągłego wzrostu PKB, wzrostu konsumpcji, statystyczna polska firma instalacyjna ma określone trudności z systematycznym rozwojem.

Często nie wychodzi poza schemat samozatrudnienia obawiając się o wzrost kosztów, a także nie widząc perspektyw dających nadzieję na zmiany. Za taki stan rzeczy odpowiadają zarówno wewnętrzne bariery jak i bezpośrednie otoczenie biznesowe.

Dlatego też Stowarzyszenie to także sposób na wytworzenie innowacji, które w realny sposób wpłyną na sposób funkcjonowania firm na wielu płaszczyznach.

Obszary w jakich można oczekiwać zmian po wstąpieniu do Stowarzyszenia OSFIS

 • Obniżenie kosztów.
 • Wspólne działania marketingowe.
 • Powołanie małych sieci tzn: skojarzenie  firm specjalizujących się w danej specjalizacji i stworzenie wspólnych działań wzmacniających.
 • Technologie informatyczne usprawniające funkcjonowanie firm.
 • Podniesienie kwalifikacji menadżerskich
 • Wsparcie prawne i organizacyjne.

Wszytko to jest możliwe dzięki synergii potencjałów wielu podmiotów.

Sensem istnienia  Stowarzyszenia jest kreowanie zmian zarówno tych w przestrzeni biznesowej stanowiącej zewnętrzne otoczenie biznesowe firmy usługowej, jak wewnątrz niej poprzez zaoferowanie nowych rozwiązań i możliwości

 

Marketing

Wraz z rozwojem,  Stowarzyszenie dąży do zapewnienia swoim Członkom preferencyjnego dostępu do skutecznych narzędzi i rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę ich rozpoznawalności i wzmacniania swoich marek na rynkach docelowych.

 • Lista firm na stronach OSFIS.
 • Wyszukiwarka firm OSFIS.
 • Indywidualne strony internetowe.
 • Certyfikacja.

Standaryzacja procesów

Profesjonalny rynek usług zmierza do standaryzowania procesów związanych z obsługą klientów. Zadaniem Stowarzyszenia jest stworzenie katalogu dokumentów  i procedur, które ułatwią utrzymanie wysokich standardów obsługi klientów.

 • Druki zleceń.
 • Umowy.
 • Protokoły odbioru.
 • Gwarancje.
 • Reklamacje.

Wsparcie prawne

Jako firmy wykonawcze podlegamy tym samym regulacjom prawnym. Często borykamy się z podobnymi zagadnieniami. Dlatego jako Stowarzyszenie dążymy do opracowania i formalizowania materii natury prawno-formalnej, która wpływa na lepsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie firm.

 • Umowy z kontrahentami.
 • Gwarancje i rękojmie.
 • Regulaminy.
 • Zagadnienia podatkowe.
 • Typowe sprawy formalne.

Nowe produkty, usługi, kontrahenci

Uczestnictwo w Stowarzyszeniu to realna możliwość obcowania zarówno z nowymi produktami, producentami, jak i innymi firmami wykonawczymi. Będąc wewnątrz naszej organizacji, stwarzamy sobie liczne okazje do zawarcia nowych znajomości, wdrożenia nowych produktów czy też usług.

 • Wspólne realizacje z innymi firmami
 • Możliwości zdobycia nowych kooperantów.
 • Szansa na wdrożenie nowych usług lub produktów na specjalnych warunkach.
 • Bezpośrednie oferty i informacje produktowe poprzez wewnętrzny newsletter.