Nasze projekty

ZawódMożliwości
Współpraca z MEN
Polecane Przez Polskich Instalatorów
Letnia Rywalizacja Hydraulików
Zawody w Super Mario
Polski Dzień Hydraulika

#ZawódMożliwości

Opis: Tylko razem jako Instalatorzy, Producenci i Eksperci branżowi możemy wpłynąć na popularność naszej profesji i skutecznie, systemowo zadbać o przyszłe pokolenia. Nasza inicjatywa została doceniona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które objęło projekt honorowym patronatem.

Dla szkół

Materiały edukacyjne do nauki zawodu w postaci DYDAKTYCZNEJ PACZKI.

Dla uczniów

Klasy patronackie i
"Lekcje z branżą" w formie szkoleń czy prezentacji

Dla nauczycieli

Szkolenia branżowe dla nauczycieli i publikacje edukacyjne.

Dla producentów

Promocja marek współorganizujących #ZawódMożliwości.

Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki

Opis: Współpracujemy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako partner społeczny i reprezentant branży.

Dzięki współpracy z MEN możemy:

  • Szkolić nauczycieli zawodu
  • Szkolić uczniów
  • Opracować program nauczania dla nowego zawodu
  • Opisać i stworzyć kwalifikacje dopasowane do potrzeb branży i rynku pracy
  • Utworzyć Centralną Akademię Instalatorstwa, nową jednostkę edukacyjną w Polsce

Certyfikat PPPI

Opis: Polecane Przez Polskich Instalatorów (PPPI) to certyfikat przyznawany produktom i rozwiązaniom najbardziej cenionym przez instalatorów.

Producenci zgłaszają

Każdy producent branży może zgłosić swój produkt do certyfikacji.

Eksperci testują

Rozwiązanie jest testowane przez Ekspertów wyłonionych z OSFIS.

Instalatorzy korzystają

Po pozytywnym przejściu procedury, produkt otrzymuje Certfikat PPPI.

Uznana marka

PPPI zainicjowaliśmy już w roku 2019, wówczas jako plebiscyt wśród instalatorów.

Letnia Rywalizacja Hydraulików

Opis: Rywalizacja to branżowa impreza o charakterze sportowym, w której udział biorą wszystkie osoby związane z branżą instalacyjno – serwisową.

Bieganie
Rower
Wędrówki

Zawody w Super Mario

Opis: Nieodzownym elementem corocznego podsumowania Rywalizacji – spotkania w Smardzewicach, są zawody w Super Mario.

Statuetki, które trafiają w ręce najlepszych zawodników, są dziełem członka Stowarzyszenia – Marcina Hołodego. 

Polski Dzień Hydraulika

Opis: Jedenasty dzień marca jest Światowym Dniem Hydraulika, ustanowionym przez Światową Radę Hydrauliki. Z dumą kreujemy krajowe obchody tego święta – Polski Dzień Hydraulika.