123
Od 5 lat działamy na rzecz branży instalacyjnej
Poznaj Stowarzyszenie OSFIS!
Mamy ambitne plany. Razem twórzmy nową jakość branży!
1280px-Norco_Range
V Edycja
Letnia Rywalizacja Hydraulików
to branżowa impreza o charakterze sportowym, w której udział biorą wszystkie osoby związane z branżą instalacyjno–serwisową.

Dla instalatorów

Jesteśmy stowarzyszeniem polskich instalatorów, które powstało oddolnie z potrzeb właścicieli małych i średnich firm instalacyjnych. Dzięki współpracy i łączeniu kompetencji możemy już dziś wprowadzić branżę w kolejny etap, w którym trwałą wartością jest rozwój nas wszystkich.

Dla producentów

Producenci będący naszymi Partnerami, mają czynny udział w kształtowaniu i moderowaniu realizowanych projektów, a także mają możliwość zaproponowania i wdrożenia własnych pomysłów i inicjatyw.

Dla edukacji

Wiemy, jak ważni dla branży są nauczyciele - to oni przez edukację młodych wprowadzają ich w nasz świat. Pomagamy nauczycielom i szkołom, m.in. tworząc klasy patronackie czy doposażając szkoły "Paczką Dydaktyczną".

Trwające wydarzenia

Letnia Rywalizacja Hydraulików

V Edycja

Letnia Rywalizacja Hydraulików to branżowa impreza o charakterze sportowym, w której udział biorą wszystkie osoby związane z branżą instalacyjno–serwisową. Od V edycji nazywamy ją także Rywalizacją INSTALATORSÓW.

1280px-Norco_Range

Aktualności

Projekt edukacyjny

#ZawódMożliwości

Branża grzewcza, sanitarna, OZE… Trudno mówić o przyszłości jeśli
nasz zawód nie będzie dla młodych atrakcyjną ścieżką kariery.

#Patronite

Wspieraj Stowarzyszenie

W ubiegłym roku zrezygnowaliśmy z obowiązkowych składek członkowskich. Stworzyliśmy jednak możliwość wspierania naszego Stowarzyszenia na platformie Patronite. Dzięki temu rozwiązaniu zyskuje każdy – zgromadzone w ten sposób środki pozwalają Stowarzyszeniu na finansowanie szeregu dóbr, z których korzystać mogą wszyscy Członkowie, a każdy z Patronów otrzymuje pakiet konkretnych, unikalnych benefitów. Postawiliśmy sobie ambitne cele – wszystkie ręce na pokład! Rozwijaj OSFIS razem na nami! 

Wspierają nas