Władze

Władze Stowarzysznia

Władzami stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze Statutem:

  1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok
  2. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, jednakże dotychczasowi członkowie wskazanych organów wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych.
  • Członkami Zarządu są:

Paweł Kaczmarek – Prezes

Paweł Pachowicz – VC Prezes/Skarbnik

Rafał Krupiński – VC Prezes

Maciej Trzmielewski–  VC Prezes

 

  • Członkami Komisji Rewizyjnej są:

Tomasz Majorczyk – Przewodniczący

Jarosław Siarkiewicz – Członek

Sylwester Dyc – Członek

 

We wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Strona kontaktu Kliknij tutaj