Uczestniczyliśmy w Kongresie Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności

Udostępnij w swoich social mediach

Facebook
LinkedIn

W dniach 22 – 23 listopada w stolicy Małopolski uczestniczyliśmy w Kongresie Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności. Organizatorem Kongresu było Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przygotowało dwa intensywne dni wypełnione sesjami plenarnymi oraz warsztatami. Zostaliśmy zaproszeni jako organizacja, która realizuje projekt utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Znaleźliśmy się w gronie 80 beneficjentów tworzących BCU w poszczególnych dziedzinach, znaczących dla polskiej gospodarki i rynku pracy.

Paulina Jurgowiak i Paweł Kaczmarek – reprezentujący OSFIS, mogli zatem wymienić się doświadczeniami z przybyłymi na spotkanie przedstawicielami szkół, organizacji, uczelni oraz JST tworzących podobne centra dla poszczególnych dziedzin.

Podczas Kongresu podsumowano projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2023 i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Przedstawiono także strategię na lata 2022 – 2025. Wśród licznych projektów na szczególną uwagę zasługuje projekt Branżowych Centrów Umiejętności, który będzie konsekwentnie rozwijany przez ministerstwo. Zapowiedziano między innymi utworzenie krajowej sieci BCU, wsparcie finansowe w kolejnych latach działalności oraz nowe projekty z udziałem ekspertów i organizacji branżowych.

Z uwagi na to, że Branżowe Centra Umiejętności to projekt, którego do tej pory nie było, konieczne są zmiany w prawie oświatowym pozwalające na funkcjonowanie w systemie. Niezmiennie ogromną rolę w projekcie odegrać ma otoczenie biznesowe, składające się z pracodawców, przedsiębiorców oraz organizacji branżowych. Dzięki zaangażowaniu w najważniejsze obszary działalności BCU:

  • edukacyjno – szkoleniowy
  • integrująco – wspierający
  • innowacyjno – rozwojowy
  • doradczo – promujący

polska gospodarka ma zyskać nowocześnie wykształcone kadry, gotowe wejść na dynamicznie rozwijający się rynek pracy.

OSFIS zadbał więc o stworzenie specjalnego partnerstwa składającego się ze szkoły kształcącej w zawodzie – Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy wraz z organem prowadzącym Miastem Bydgoszcz. W dalszej kolejności grupę partnerską tworzą Politechnika Bydgoska, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, największe sieci dystrybucyjne – Tadmar, HAP Armatura, Instal Konsorcjum oraz Członkowie Wspierający OSFIS – producenci.

Drugi dzień Kongresu poświęcony był kwalifikacjom sektorowym, które będzie można zgłaszać od stycznia 2024 roku. Prawo zgłoszenia kwalifikacji sektorowych otrzymają organizacje branżowe prowadzące w ramach działalności statutowej działania edukacyjne i szkoleniowe oraz uzyskają uprawnienia do certyfikowania. Branża instalacyjna potrzebuje zarówno uporządkowania w postaci przygotowania standardów i zasad nadawania kwalifikacji, a także lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb branży. Niezwykle ważne jest także to, by były one wypracowane wspólnie przez wszystkich beneficjentów branży. Tylko w ten sposób uda nam się zapewnić ich jakość oraz rozpoznawalność, która powinna iść w parze z uznawalnością. Kwalifikacje sektorowe zatem to nic innego jak dobro wspólne całego środowiska instalacyjnego.

To był naprawdę dobrze spędzony czas! Dotknęliśmy najistotniejszych i najpilniejszych dla rozwoju rynku pracy tematów takich jak: kwalifikacje i rozwój zawodowy, nowoczesne technologie, wsparcie edukacji, kierunki rozwoju.